Noutăți

Școala Verde 22-26.04.2024

Rezultate probă scrisă înainte de contestație – Concurs administrator financiar I

Situație dosare concurs administrator financiar

Anunț concurs ocupare post administrator financiar

Anunț concurs ocupare post îngrijitor

„Școala altfel”

„SĂPTĂMÂNA VERDE”

SELFIE

ȘCOALA 10 – O ȘCOALĂ ALTFEL

Ordonanța de urgență nr. 192 / 5.11.2020

http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS44MTU5ODQzMDY2MzA4RSszMA==

Ordin nr. 5972 / 8.11.2020 http://www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.php?fid=MS44MTYwNTAwNjQwOTA0RSszMA==

ANUNȚ CJRAE Galați

Suspendare cursuri 25-29.09.2020

https://scoala10gl.ro/wp-content/uploads/2020/09/a.11874_OMEC-5617_suspendare-activ.did_25-29.09.2020.pdf

Școala Gimnazială Nr. 10 Galați debutează în anul școlar 2020-2021 în SCENARIUL VERDE, cu o clasă organizată pe două grupe.

În anul școlar 2020-2021 funcționează, conform planului de școlarizare aprobat:

a) șase grupe de grădiniță;

b) opt clase ciclu primar;

c) cinci clase ciclu gimnazial

SCENARIUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CURSURILOR

În atenția elevilor

În perioada 4.05-12.06.2020, activitățile de învățare la distanță se desfășoară pe platforma Microsoft Teams.

https://teams.microsoft.com/_#/school//?ctx=teamsGrid

https://www.edu.ro/m%C4%83suri-de-prevenire-%C8%99i-combatere-%C3%AEmboln%C4%83virilor-cu-sars-cov-2-%C3%AEn-unit%C4%83%C8%9Bileinstitu%C8%9Biile-de-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt